Zprava-MP-2016.pdf

URL: https://mpdecin.cz/wp-content/uploads/2018/07/Zprava-MP-2016.pdf

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Městská policie Děčín každoročně zpacovává zprávu o činnosti za příslušný kalendářní rok. Zpráva o činnosti je předkládána radě a zastupitelstvu města. Dokument obsahuje základní...

Zdroj: Zprávy o činnosti Městské policie Děčín

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Červen 20, 2019
Vytvořeno Červen 20, 2019
Formát application/pdf