Otevřená data

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací.

V České republice můžeme díky zákonu o svobodném přístupu k informacím zatím získávat jen část z údajů, které úřady shromažďují. Pokud si o to zažádají a úřad jim vyhoví. Otevřená data by měl naopak zveřejnit sám vydavatel na internetu tak, aby je všichni mohli snadno najít a stáhnout. Otevřená data lze chápat i v širším smyslu - kromě informací veřejné správy lze využít i data komerčních subjektů.

Přínosy otevřených dat

Zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
Podpora ekonomiky: data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk.
Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme.
Zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu. Datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře.